•  

    Kathmandu, Nepal

Scientific Committee

Dr Eli Pradhan
Scientific Committee Chair

1. Dr Samyukta Bista (Scientific Secretary)
2. Dr Barsha Shrestha Suwal (Scientific Coordinator)
3. Dr Saurav Man Shrestha (Scientific Coordinator)
1. Surgical Retina
Dr Raghunandan Byanju
a. Dr Sanjita Sharma ( Kathmandu)
b. Dr. Lily Rajbanshi ( Biratnagar)
c. Dr Roshija Khanal ( Bhairahawa)
d. Dr Santosh Subedi ( Rapti Eye Hospital, Dang)
2. Medical Retina
Dr Raba Thapa
a. Dr Samyukta Bista: (Kathmandu): Medical
b. Dr Priya Bajgain ( Kathmandu): Medical
c. Dr Kumudini Subedi ( Bharatpur): Medical
d. Dr Barsha Suwal ( Kathmandu): Medical
3. Uvea
Dr Anu Manandhar
a. Dr Gyanendra Lamichhane ( Bhairahawa)
b. Dr Ranju Sitaula (Kathmandu)
c. Dr Angira Shrestha ( KU)
4. Pediatric Retina
Dr Sanyam Bajimaya
a. Dr Lalit Agrawal ( Biratnagar)
b. Dr Priyanka Shrestha ( Kathmandu)
c. Dr Bikram Thapa ( Nepalgunj)